Bureau-abc

Førstehjælpsuddannelse

Dagligt falder cirka 10 personer om med hjertestop i Danmark, udenfor landets sygehuse – mange kan reddes.

kilde: Dansk Hjertestopregister

Førstehjælp kan gøre en vigtig forskel

Mange af disse mennesker kunne være blevet reddet, hvis flere havde grebet ind og ydet førstehjælp.

I vores hverdag er der mange mere eller mindre alvorlige ulykker, der kræver hurtig og korrekt indgriben – hvor vi med kendskab til førstehjælp kan gøre en vigtig forskel.

Heldigvis lærer mange flere idag førstehjælp end i begyndelsen af 2000’erne, men der er stadig mange mennesker der med fordel kunne lære at yde eller få opdateret færdigheder i at yde førstehjælp.

Læs om Bureau-abc førstehjælpskurser

 

Der sker uforudsete og af og til alvorlige ulykker

På vores arbejdspladser, i foreningslivet og i det frivillige arbejde oplever vi en gang imellem, at der sker uforudsete og af og til alvorlige ulykker.

Disse ulykker kræver udover den fysiske førstehjælp også psykisk førstehjælp – at nogen hurtigt tager hånd om de involverede parter.

Den psykiske førstehjælp er vigtig både for den tilskadekomne, men også for førstehjælperen.

Der er grund til også at være opmærksom på den, der yder førstehjælp, og hvordan man kan yde psykisk førstehjælp til hjælperen.

 

I disse ovennævnte tilfælde vil jeg anbefale min undervisning i førstehjælp.

HJERTESTART!

– et aktuelt og relevant kursus

Følgende indgår:

  • Kursus: Genoplivning med hjertestarter info
  • Kursusmateriale
  • Førstehjælpsbevis
  • Varighed: 4 timer
  • Pris excl. 25% moms

Instruktør:
Arne Thue Djernes Nielsen
Certificeret Førstehjælpsinstruktør

Gå til onlinebestilling

Bestil på tel.: 50 560 112

Se alle Bureau-abc førstehjælpskurser

Hvem står bag Bureau-abc

Arne Thue Djernes Nielsen
Certificeret Førstehjælpsintruktør

Baggrund

Jeg er uddannet sygeplejerske, og har arbejdet med mennesker, der har haft brug for livreddende hjælp – på skadestue, modtagelse- og operationsafdeling og på intensiv hjertemedicinsk afdeling. Jeg har også arbejdet med borgere i eget hjem i den kommunale hjemmepleje, der har været alvorligt syge. Ligeledes har jeg også erfaring med arbejde med mennesker, der lider af psykisk sygdom.

Certificeret førstehjælpsinstruktør i 2010

Jeg er i 2010 certificeret førstehjælpsinstruktør via Dansk Førstehjælpsråd, og har en del undervisningserfaring. Jeg laver kurser i både private og offentlige virksomheder og underviser samtidigt i færdselsrelateret førstehjælp.

Præsentation af Bureau-abc

Bureau-abc ønsker at:

  • give førstehjælpsundervisning, der er i takt med tiden og at inspirere og træne kommende førstehjælpere i anvendelig brug af fysisk og psykisk førstehjælp på arbejdspladser og i frivillige organisationer
  • uddanne unge mennesker, der skal have kørekort i færdselsrelateret førstehjælp
  • undervise lokalt på din virksomhed

Bureau-abc har specialiseret sig i eftermiddags- og aftenundervisning, med henblik på at kunne imødekomme ønsker om undervisning i dette tidsrum.

 

Kontaktinformation

Hjerte-Lunge-Redning (HLR)

At kunne foretage genoplivning af en livløs person ved at give Hjerte-Lunge-Redning

Livreddende Førstehjælp

At være til stand til at yde livreddende førstehjælp ved ulykker

Førstehjælp ved tilskadekomst

At kunne yde førstehjælp ved tilskadekomst og småskader

Førstehjælp ved sygdomme

At kunne yde almindelig førstehjælp ved alvorlige pludselig opståede sygdomme

Genoplivning med hjertestarter

At kunne foretage genoplivning af en livløs person ved at give Hjerte-Lunge-Redning og ved brug af hjertestarter

Psykisk Førstehjælp

At kunne yde psykisk førstehjælp i forbindelse med akut opståede psykiske traumer

Færdselsrelateret Førstehjælp

At kunne udføre sikker livreddende førstehjælp i forbindelse med trafik og færdselsrelaterede ulykker

Vedligeholdelse i Førstehjælp

Genopfriske og ajourføre viden til fortsat at kunne yde Hjerte-Lunge-Redning og Livreddende Førstehjælp